მენიუ დახურვა

ელექტრო ენერგიის დაზოგვა

Luxin- ის ჭკვიანი სახლის ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს გააკონტროლონ ენერგიის მოხმარება მისი დაზოგვის სხვადასხვა სტრატეგიის საშუალებით.
ხარჯები, რომლებსაც სახლის მესაკუთრეები გაწევენ ჭკვიან მოწყობილობებზე, მათ დაუბრუნდებათ გარკვეული დროის შემდეგ, ენერგიის მოხმარების შემცირებით და სახლის ღირებულების ზრდით.

რა როლი აქვს Luxin ჭკვიან სახლს ენერგიის დაზოგვაში?

Luxin ჭკვიანი სახლი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, დისტანციურად აკონტროლოს ელექტრო მოწყობილობა. საჭიროების შემთხვევაში მოწყობილობას ერთვება ავტომატური დროის ამთვლელი, რაც ენერგიის დაზოგვას უწყობს ხელს. მაგალითად, როდესაც სახლში არ ხართ, გათბობა და გაგრილების სისტემა არ გჭირდებათ.  
ავტომატური ვადის დაყენებით თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ გაგრილების ან გათბობის სისტემა, სახლში  მისვლამდე რამოდენიმე საათით ადრე.  რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ელექტრო ენერგიის მოხმარებას. ასევე შეგიძლიათ დაგეგმოთ განათება, ჭკვიანი  მორწყვა, ელექტრო ფარდები, ელექტრო ტექნიკა და სხვა.
გარდა ამისა, Luxin- ის ჭკვიანი სახლის აპლიკაციამ შეიძლება წინასწარ შეგვატყობინოს ელექტროენერგიის მოხმარების მაქსიმალური დრო, რათა თქვენი ელექტრო მოწყობილობები ჩართოთ მაშინ, როცა ელექტროენერგიის საფასური უფრო დაბალია.