მენიუ დახურვა

მზარდი ღირებულება

აშშ –ს საიტის probuilder.com– ის სტატისტიკის მიხედვით, სახლის მფლობელთა თითქმის 80% უპირატესობას ანიჭებს ჭკვიან ტექნოლოგიას.
ამასთან, ჭკვიან კორპუსთან ერთად, ქონებრივი ღირებულება იზრდება 5% –ით.
სწორედ ამიტომ, ბოლო წლების განმავლობაში, ბევრ ქვეყანაში მშენებლებმა დაიწყეს ჭკვიანი სახლების შენება.

შენობაში ჭკვიანი სახლის საშუალებით სახლის ღირებულება მნიშნელოვნად იზრდება.
დღესდღეობით კონტრაქტორებისა და მიწის მესაკუთრეთა უმეტესობა ჭკვიანად ზრდის შენობის ღირებულებას და აორმაგებს იმ ფასს, რომელსაც ისინი იხდიან სახლში არსებული ჭკვიანი ტექნოლოგიებისთვის, რაც მას ირიბ და მარტივ ინვესტიციად აქცევს.
ადამიანების უმეტესობას, ვისაც სურს სახლის ყიდვა ან დაქირავება, უპირატესობას ანიჭებს ჭკვიან სახლს განათების, გაგრილებისა და გათბობის კონტროლით, ხანძრის სიგნალიზაციით, სიგნალიზაციის გასაღებით, სირენით და ა.შ..