მენიუ დახურვა

ტემპერატურის კონტროლი

მომხმარებელს შეუძლია განახორციელოს სახლის გათბობისა და გაგრილების კონტროლი, როგორც დროის, ასევე პარამეტრებზე დაფუძნებული ფუნქციების გამოყენებით. მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ისეთი პროგრამა, რომელიც გათბობას იმ შემთხვევაში ჩართავს, როდესაც გარე ტემპერატურა გარკვეულ ნიშნულზე დაბლა დაიწევს. ამ შემთხვეაში გარეთ, დამონტაჟდება სითბოს მგრძნობიარე სენსორები, რომლის საშუალებითაც მოხდება გასხვავებული პირობების გამოვლენა.