მენიუ დახურვა

განათების ორარხიანი მოდული

$40.00

ამ მოდულის მეშვეობით თქვენს აპლიკაციას დაემატება ორი ჩართვის შემავალი და ორი უკონტაქტო გამომავალი მოწყობილობა, ასევე მსგავსი მოწყობილობები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება თქვენს აპლიკაციაში. ეს მოწყობილობა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას რეჟიმების დაგეგმვისა და რეგულირებისთვის.

ეს მოდული შექმნილია ორი თავსართიანი განათების ჩართვის გასაკონტროლებლად და შეესაბამება ორგანყოფილებიანი კედლის ჩამრთველი, თუმცა მისი დამონტაჟება შესაძლებელია განათების თავსართის ნებისმიერ ნაწილში. იგი უსადენოდ არის დაკავშირებული Luxin-ის ჰაბთან და მუშაობს მექანიკური კონტროლით.

Lighting Double Switch TECHNICAL